การป้องกันการทุจริต
     
การป้องกันการทุจริต 0372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2563