แผนอัตรกำลัง 3 ปี
     
แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563