แผนพัฒนา 5 ปี
     
แผนพัฒนา 5 ปี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2562