การป้องกันการทุจริต
     
การป้องกันการทุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2562