ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.54013 สายบ้านตาติ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564