ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564