ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. ๕๔๐๑๓ สายบ้านตาติ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564