ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนึกส์ โครงการขุดลอกหนองกง หมู่ที่ 10 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2563