ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงการกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทางแรงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564