ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2564