ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2248/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2564