ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๔๐๑๔ สายชพ.๒๐๓๘-บ้านบางมะพร้าว หมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังวน จังหวัดชุมพร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564