ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.54013 สายบ้านตาติ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [17 ก.พ. 2564]
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.54013 สายบ้านตาติ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [05 ก.พ. 2564]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ. ถ.54014 สาย ชพ.2038 - บ้านบางมะพร้าว หมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi   [25 ม.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**