ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.54014 สาย ชพ.2038 - บ้านบางมะพร้าว หมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัด
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2564