ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคุ้มสม หมู่ที่ 6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564