ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯหมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (โดยวิธีคัดเลือก)
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564