ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1
   
 
   

เนื่องด้วยก่อนวันเลือกตั้ง ได้เกิดเหตุอุทกภัยในบางพื้นที่ของตำบลบางมะพร้าว เพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 จากที่เลือกตั้งเดิม ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำตก เป็นที่เลือกตั้งใหม่  ได้แก่ ศูนย์ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564