ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   
 
   

สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้
1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
2. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลัง สวน จังหวัดชุมพร 86110
3. หมายเลขโทรศัพท์ 077-630400-1
4. หมายเลขโทรสาร 077-630401 ต่อ 105
5. เว็บไซต์ www.bangmaphraow.go.th
6. Facebook : อบต.บางมะพร้าว
7. Line : ข่าวสารบางมะพร้าว
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองช่างและงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว โทรศัพท์หมายเลข 077-630400-1 ในวันและเวลาราชการ
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563