ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย” เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) เป็นนักปราชญ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทย เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564