ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ราคาคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๔๐๑๓ สายบ้านตาติ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดขุมพร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564