ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
   
 
   

 


อบต.บางมะพร้าวยกย่องเจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือชาวบ้านด้านการแพทย์แผนไทย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564