ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.54014 สายชพ.2038-บ้านบางมะพร้าว หมู่ที่ 2,6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   [17 ก.ย. 2564]
**
**
**