หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งุบุคลากร 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1