หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
การบรรจุและแต่งตั้งุบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 91 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 100 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1